Znate li šta su sile entropije?

Baš kao što vidite na ovoj slici iz Amazonske prašume – prirodno stanje svih sistema jeste povećanje neuređenosti i haosa, tj. ENTROPIJE.

Entropija je pojam grčkog porijekla, nastao od riječi „entrepo“ (grč. έντροπή), što u prevodu znači – okretati, obrtati ka unutra.

Entropija, kao fenomenološka sila, predstavlja tendenciju cjelokupnog sistema da sam od sebe pređe u stanje veće neuređenosti. Što je sistem neuređeniji, samim tim je i entropija veća.

Osim u fizici („Drugi zakon termodinamike“), termin entropije se često pominje i u teoriji organizacije, gdje se opisuje kao prirodna sila koja svaki organizovani sistem dovodi u stanje potpune neorganizovanosti, tj. “haosa”. Ekonomista Nikolas Georgesku – Regen pokazao je značaj zakona o entropiji u polju ekonomije, u svom radu „Zakon entropije i procesi u ekonomiji“.

U ovom tekstu ćemo se osvrnuti, upravo na pojam entropije u poslovnoj organizaciji (kompaniji).

Preduzeće je vještački stvoren sistem i kao takav je sačinjen od tri komponente: materije – resursi, energije – ljudi i informacija – koje su u njega ugrađene na suptilniji način nego u prirodnim sistemima.

Prema zaključcima iz naučnog članka „Entropija kao mera organizacione neefikasnosti“  subjektivni faktor (čovjek) i neadekvatna obrada informacija u preduzeću – osnovni su uzroci entropije. Izdvajam najvažnije zaključke iz ovog članka:

  • „Ukoliko bi uzeli ekstreman teorijski slučaj da preduzeće poseduje samo tehnologiju i da nema ljudskog faktora – entropija sistema bila bi minimalna.
  • Upravo prisustvo čoveka, tj. subjektivnog faktora u preduzeću, kao interni uzrok – vodi povećanju entropije sistema i uključuje elemente neodređenosti. Obrada informacija je eksterni uzrok povećanja neodređenosti datog sistema i uzeta zajedno sa ljudskim faktorom – može voditi smanjenju ili povećanju entropije.
  • Upravo je neadekvatno upravljanje ljudskim faktorom, kao i nepravilno i neproduktivno vršenje radnih zadataka – uzrok odstupanja stvarne od objektivne produktivnosti rada, pa se ono može koristiti kao mera neuredjenosti!“

Posmatrajući ove zaključke, pitamo se možemo li ove principe uporediti i sa našim ličnim sistemima (personalnim, porodičnim) – te, da li je entropija neminovnost i u našim životima, ukoliko „ne držimo stvari pod kontrolom“?

„Ako ne planiram svoj dan – imaću haos?”

“Ako ne održavam red na radnom stolu – imaću haos?”

“Ako ne rješavam probleme u komunikaciji sa članovima porodice – imaću haos?”

“Ako ne posložim svoj život – imaću haos?“

Odgovor se nameće sam. 

Sila entropije jeste neminovnost i mi smo uglavnom u konstantnom pružanju otpora istoj. Neko je u toj „borbi“ više, neko manje uspješan.

Poenta je u prihvatanju činjenice da – u kojem god segmentu svog života ili vođenja kompanije ne uvedemo red – imaćemo problem koji „ignorisanjem“ samo može prerasti u abnormalan problem, a potom u patologiju ili haos (sjetite se fotografije Amazonske prašume).

PITANJA ZA INTROSPEKCIJU:

Razmislite sada, u kojoj oblasti svog života (ili biznisa) imate neuređenu situaciju, na kojim tačkama se „koreografija života“ ipak spotiče?

  • Gdje prvo treba intervenisati?
  • Šta vas je do sada sprečavalo da locirane probleme riješite?
  • Šta treba raščistiti ili eliminisati, a šta uvesti kao novu praksu, naviku?

(Vjerujemo da će vam neki od besplatnih coaching alata sa našeg sajta pomoći u ovom procesu.)

Sa ovim pitanjima se praktično svakodnevno susrećemo i u radu sa kompanijama, u okviru timskog coachinga. S obzirom da od ranije znamo kako je svaki sistem podložan neuređenosti (entropija), posebno naglašavamo da:

o   razjašnjavanje uloga i funkcija u timu, 

o   asertivna komunikacija, liderski & coaching pristup, 

o   jasni ciljevi, upravljanje vremenom i fokusom, 

o   mjerenje produktivnosti, 

o   efikasno planiranje i organizacija 

– predstavljaju polazne tačke za harmonizaciju sistema i optimizaciju poslovanja! 

Ovo su teme koje obrađujemo na timskom coachingu, na višečasovnim sastancima, koji uvijek za rezultat ima jasniju sliku biznisa, ali i veću koheziju tima.

Više o usluzi „Timski coaching by LiderLab“ možete saznati na našem web sajtu.

Timski coaching pripremaju i vode certifikovani ECA koučevi – docent dr Anja Bundalo i Snježana Živković, dipl. ecc. (osnivači Centra za lični razvoj, coaching i edukaciju – LiderLab).

Podijeli!

Novi postovi

Budi u toku sa vijestima iz svijeta uspješnih!

Prijavi se na našu mailing listu