Coaching vještine za Transformacione lidere

Jeste li nekada bili u prisustvu osobe koja kao da cijeli tim uključi u struju?

Ideje pršte, realizacija je na zavidnom nivou, a cijeli tim se pritom osjeća punim energije.

Ako jeste, vidjeli ste ko je Transformacioni lider na djelu !

I vidjeli ste šta zaista znači primjena Coaching vještina za radnu kulturu tima i kompanije.

Coaching vještine su dobrodošle u svakom ozbiljnom radnom okruženju i za svaku ulogu u produktivnom timu.

A  Transformaciono liderstvo je ona vrsta uloge koja ne bi postojala bez Coaching vještina.

Evo zašto je to istina.

Transformacioni lideri suštinski imaju sljedeće zadatke:

  • da jasno i precizno saopšte nove ideje
  • da dobro povežu i balansiraju kratkoročnu viziju sa dugoročnim ciljevima
  • da grade čvste veze i uspostvljaju međusobno povjerenje
  • da neprestano razvijaju sopstveni integritet i emocionalnu inteligenciju, kao i da podstiču na njihov razvoj sve članove tima

Transformaciono liderstvo je neophodno za napredak:

  • organizacija koje su “zastarjele” u svom načinu poslovanja i potrebno im je ozbiljno inoviranje
  • malih kompanija koje imaju velike snove i moraju se “ponašati” kao da već jesu velike kako bi realizovale svoje ciljeve

Da bismo još bolje ilustrovali ulogu transformacionog lidera u kompaniji, kao i njihov credo, citirajmo neke od njih:

“Loš sistem će uvijek slomiti dobrog čovjeka”- Edvard Deming

“Dobro liderstvo se sastoji od pokazivanja prosječnom radniku kako da uradi posao vrhunskog radnika”- Rokfeler

“Kažnjavanje logičnih grešaka ubija kreativnost. Ako želite da ljudi protresu Zemlju inoviranjem, očekujte greške”- Ros Perot

Ukratko, i prema ocu Transformacionog liderstva, Džejmsu Brnsu, ono postoji kada “lideri i sljedbenici zajedno čine da zahvaljujući saradnji i jedni i drugi postižu viši stepen motivisanosti i raspoloženja”

Pazimo: saradnja, motivisanost i raspoloženje su ovdje ključne riječi! Produktivnost i realizacija dolaze kao prirodna posljedica stavljanja u pogon ovih resursa.

Zašto je profesionalni coaching temelj Transformacionog liderstva ?

Kada znamo da profesionalni coaching za cilj ima otkrivanje i stavljanje u pogon velikih (često neosviještenih) ljudskih potencijala, možemo zaključiti da Transformacioni lider na neki način igra ulogu Coach-a u svom timu.

Njegovi osnovni zadaci su da :

  • omogući prostor za intelektualnu stimulaciju– to znači da neprestano inovira i budi kreativnost svojih “pratilaca”; brojne NLP i Coaching vještine već decenijama služe kao neophodni alati u djelovanju i obavljanju mislije velikih Transformacionih lidera širom svijeta (sjetimo se samo npr. Dizni strategije, Promjene perceptualnih pozicija i drugih veoma jednostavnih tehnika koje veoma efikasno djeluju na motivaciju i kreativnost)
  • podstakne unutrašnju naspram spoljašnje stimulacije. Brojne studije s polja psihologije rada ukazuju da je unutrašnja motivacija nemjerljivo kvalitetnija u poređenju sa spoljašnjom. Šta to znači u praksi? Ako je osoba na određeni način intimno prigrlila misiju i viziju kompanije, ciljevi će se lako i prirodno postizati- a tek ako je zaposleni direktno učestvovao u kreiranju mislije i vizije (što obezbjeđuje Transformaciono liderstvo), produktivnost eksponencijalno raste. Dakle, u modernom liderstvu “štap i mrkva” gube u bici sa osjećajem svrhe koju žive sami članovi tima dok obavljaju svoje zadatke. i ovdje je veoma jasno da bez Coaching vještina (otvorenog i aktivnog postavljanja pitanja, te asertivne komunikacije) nema Transformacionog liderstva!
  • primjenjuje individualizovan pristup u vođenju. Transformacioni lider je pravi NLP-ovac: u želji da njegova poruka bude shvaćena od strane svih članova tima, on neprestano vodi računa o tuđim referentnim sistemima, dobro poznaje reprezentativne sisteme svojih ljudi, te konstantno kalibrira. Primjena individualizovanog pristupa jeste najefikasnija, ali i veoma kompleksna Coaching vještina, naročito u velikim timovima. Pored izuzetno dobro istreniranih vještina asertivne komunikacije, podrazumijeva i ispolirane vještine upravljanja vremenom i stresom.

Bez Transformacionog liderstva nema vrhunskih rezultata u timu.

A bez vještina profesionalnog Coachinga nema Transformacionog liderstva.

Želite li i Vi da svoje poslovanje podignete na viši nivo?

Prijavite se na seminare iz našeg “NLP programa profesionalnog razvoja 2021

Vaš,

LiderLab tim

Podijeli!

Novi postovi

Budi u toku sa vijestima iz svijeta uspješnih!

Prijavi se na našu mailing listu