Strateško planiranje i inovativnost u doba pandemije

“Ne smijemo dopustiti da nam kriza propadne”, rekao je Čerčil.

Posmatranje krize kao prilike nije nam svima svojstveno, a i realnost pokazuje da mnogi poslovi zaista “propadaju”. Ono što se nekada činilo kao posao koji ne može da zapadne u krizu, sa Covidom je zbrisn s lica zemlje.

Ipak…ipak, ne bismo smjeli olako svoje biznise i projekte prepustiti rukama neizvjesne sudbine. Da li pandemija ipak može da posluži kao prostor za inoviranje?

Da, ali ako, i samo ako smo vični strateškom planiranju!

Dakako, budućnost je neizvjesna. Međutim, planirati možemo!

Sa razumnom sigurnošću možemo projektovati nekoliko scenarija za svoju kompaniju (u ovo uključite što više lidera i timova ukoliko se radi o velikim kompanijama). Cilj ovoga je da jasno uporedimo I izmjerimo rizik od održavanja statusa quo (strategije sjedi-i-čekaj) u odnosu na investiranje u zaokret I nove tehnologije, marketing i liderstvo- kraće rečeno u inoviranje.

Evo šta kaže Harvard Business Review o upravljanju u neizvjesnim periodima:

“Prvo, razvijte ograničen broj alternativnih scenarija—kompleksnost žongliranja između više opcija  samo podriva naš process donošenja odluka i usložnjava ga. Drugo, izbjegavajte uvođenje scenarija koji nemaju jasne implikacije za strateško donošenje odluka; postarajte se da svaki scenario nudi jasnu sliku o strukturi i performansama vaše kompanije/tima. Treće, razvijte scenarije koji govore o vjerovatnim ishodima a ne one koji se odnose na sve moguće i potencijalne ishode primjene te strategije.”

Dok razmišljate o mogućim scenarijima koji bi se mogli podvesti pod strateško planiranje za Vašu kompaniju/biznis u 2021, evo nekoliko opcja koje možete uzeti u obzir kako biste prešli na etapu strateškog planiranja:

  • Nedostatak osnovnog materijala za rad- Da li je bilo koji od vaših ključnih dobavljača u riziku? Ako bi on prestao sa radom, imate li plan B? Da li se i na koji način scenario ostanka bez dobavljača može prevenirati? Kako ćete dobiti više kontrole u partnerstvima od kojih zavisi opstanak Vašeg posla?
  • Nedostatak zaposlenih- Da li postoji mogućnost da ostanete bez ključnih zaposlenika/partnera? Kako ćete ih zamijeniti? Da li Vaš posao trpi rad na daljinu i u kojoj mjeri? Da li su ključni zaposleni obučeni za takvu vrstu rada? Da li ste Vi i oni psihološki opremljeni za takve promjene? Koji resursi/znanja su Vam potrebni da bi se posao odvijao neometano?
  • Nedostatak klijenata/kupaca- I kada ste uradili baš sve da svoj proizvod učinite dostupnim kupcu, postoji mogućnost da on jednostavno ne može da ga priušti. Da li Vi sebi možete da priuštite mogućnost odgođenog plaćanja? Koliko dugo i pod kojim uslovima? Da li možete da si priuštite zadržavanje stare klijentele? Šta ćete joj konkretno ponuditi? Ili je vrijeme da se okrenete novim tržištima? Koja znanja/resursi su Vam potrebni za promjenu tržišta?

I dalje ste zabrinuti za opstanak svog posla? Niste jedini! Nedostatak klijenata i smanjena platežna moć najčešće su zajednički imenilac ovog opravdanog straha.

Šta ipak možete učiniti? Razgovarajte sa kupcima: saznajte koji su njihovi strahovi, na šta su trenutno spremni da potroše više novca i šta predviđaju da će im trebati u budućnosti. Saznajte koje elemente Vaše usluge/proizvoda naročito vrednuju.

Kako ćete znati da je vrijeme za akciju? Koji su osnovni znaci da je tržište spremno za Vaš inovirani proizvod? Kada da plan sprovedete u djelo?

Razvijte Ključne Indikatore Performativnosti kako biste brzo reagovali na promjenu okolnosti i podataka i razvijte strategiju redovne komunikacije sa trenutnim I potencijalnim klijentima- neophodne se Vam direktne informacije sa “terena”, neposredan kontakt sa kupcima. To je najveći garant da ćete imati prave smjernice za blagovremeno pivotiranje.

A evo i 5 pravila za strateško planiranje u doba pandemije iz članka O.Talameja:

  1. Anticipirajte trajanje lokdauna– u širem timu ponudite nekoliko strategija za razvoj razlišitih sfera posla (npr. plan 1 u slučaju opcije da se nastavi samo online dio prodaje narednih 6 mjeseci, plan 2 u slučaju da za tri mjeseca paralelno krene i rad uživo) i ne zaboravite da planirate i razvoj biznisa u slučaju trajnih promjena (da se posao dijelom ili u cjelosti nastavi tako da “više ništa nije kao prije”)
  2. Radite na otvorenom mindsetu– primijenjujte u što većoj mjeri Coaching, kako za rukovodstvo, tako i za timove- nove vještine poput upravljanja vremenom i stresom, te kontinuirani rad na komunikacijskim vještinama su neprocjenjivo važni u datim okolnostima
  3. Posmatrajte veće od sebe– kako funkcionišu velike kompanije? Koliko ulažu u proizvodnju a koliko u Marketing? Koliko u Coaching i upravljanje ljudima? Čitajte mnogo, pratite konkurenciju, edukujte se- tako ćete izoštriti čula za prave poteze
  4. Fokus na etičnost!– U kriznim situacijama lako se “gubi obraz”. Poslujte ekološki da biste “krizu” mogli iskoristiti kao priliku, a ne zatvorili sebi vrata polslovnog svijeta. Ako želite biti pobjednik, vratite se na korak 2 i investirajte u edukaciju.
  5. Jasna komunikacija– investicija u protočnu komunikaciju sa timom je na cijeni više nego ikada. Ljudi su u strahu. U strahu je vidik sužen. Računajte s tim posebno ako ste u ulozi Lidera. Motivišite jedni druge, tražite i dajte efikasan fedback, vodite fokusirane sastanke i redovne brainstorming-e. Razgovarajte o promjenama. Kako sada u odnosu na ranije izgleda marketing, u čemu se mijenja struktura prodajnog lijevke i sl?

Da zaključimo: krizu itekako možemo posmatrati kao priliku za rast. Ne kažemo da je jednostavno. Ali uz nove vještine koje savremeno doba svakako zahtijeva da razvijemo kao zaposlenici, vlasnici biznisa ili lideri, možemo samo da profitiramo! Tržište je svakako već zauvijek izmijenjeno. Umjesto da čekamo da vidimo gdje će voda da nas ponese, primijenimo pravila strateškog planiranja i krenimo da plivamo. Rizikujemo samo da razvijemo kapacitete i spremnost za nove prilike.

Podijeli!

Novi postovi

Budi u toku sa vijestima iz svijeta uspješnih!

Prijavi se na našu mailing listu