Project Description

Šta je Coaching?

Coaching je odnos povjerenja i saradnje između klijenta i coach-a, u cilju klijentovog osamostaljenja i sticanja samopouzdanja. Ishod dobrog coachinga je dakle osjećaj „osnaženosti“ koji klijent dobija kada se i sam uvjeri da zaista posjeduje sve resurse za realizaciju svojih ciljeva. Ukoliko pak, ciljevi, nisu jasno precizirani, oni se kreiraju tokom rada sa coachem.

Coaching sesiju vodi sertifikovani coach. Coach obezbjeđuje, kako fizički prostor (mjesto podobno za odvijanje sesije), tako i zaštićen prostor razmjene dvaju ljudskih bića usmjeren ka zajedničkom radu na otkrivanju ili buđenju potencijala klijenta.

Ko su naši Coach-evi?

Naši Coachevi su sertifikovani po ECA standardima i koriste standardizovane alatke prilikom sesija. Naši paketi se sastoje od pet coaching sesija po sat vremena, praćenju rada klijenta između sesija, kao i po završetku samom coaching procesa.

Pružamo usluge business i profesionalnog coachinga, kao i specifično vođenje kroz izazove promjene karijere, donošenja velikih odluka, prevazilaženja samosabotirajućih navika, zamjene loših navika dobrima i sl.

LiderLab nudi više vrsta coaching-a, pri čemu je svaka od njih utemeljena na ECA standardima. Neke od coaching usluga koje nudimo su:

sesije 1na1: naročito pogodne za rad sa pojedincima koji žele da si priušte dublji rad na sebi kako bi nesmetano ispoljili svoje potencijale i nepoželjne navike zamijenili poželjnima

timski coaching: organizuje se po potrebama firme; koncept se adaptira potrebama naručioca i sa njim utvrđuje prije početka rada (in-House coaching ili in situ coaching za manje grupe)

professional coaching (coaching usmjeren na teme izbora profesije, donošenja odluka, unaprijeđenje kompetencija, te pozicioniranje sebe kao profesionalca-lidera u struci); može da se kombinuje sa Mentoringom izgradnje soft skills

– grupni coaching: rada sa grupama do 7 polaznika u vidu kreiranja Mastermind grupe; pružamo usluge sa polja Business i Progres&Balans coachinga

Neprocjenjivo važan odnos povjerenja i saradnje sa coachem, osobom koja vjeruje u Tebe više od Tebe samog! Odnos u kojem će svaki tvoj korak ka napretku biti praćen, podržavan i mjeren.

Naši paketi se sastoje od pet coaching sesija po sat vremena, praćenju rada klijenta između sesija, kao i po završetku samom coaching procesa.

Coaching sesiju vodi sertifikovani coach. Coach obezbjeđuje, kako fizički prostor (mjesto podobno za odvijanje sesije), tako i zaštićen prostor razmjene dvaju ljudskih bića usmjeren ka zajedničkom radu na otkrivanju ili buđenju potencijala klijenta.

A što je najvažnije, kroz setove dubokih pitanja dobijaš uvid u sopstvene blokade iz jedne sasvim nove perspektive. Kada, uz podršku coacha, dođeš do novih uvida, uspjeh Ti je zagarantovan.

Holistički pristup struci Coach-a je ono što naše edukacije razlikuje od ostalih! Naši Coachevi su sertifikovani po ECA standardima i koriste standardizovane alatke prilikom sesija. Naši paketi se sastoje od pet coaching sesija po sat vremena, praćenju rada klijenta između sesija, kao i po završetku samom coaching procesa. Klijenta ni poslije završetka efikasnog procesa ne ostavljamo bez nadzora!

Navijamo za klijenta više nego on sam za sebe, jer znamo da zajednički možemo da oslobodimo resurse koje samostalno nije uspio da sagleda! Profesionalnost i poštovanje pravila ove divne struke je ono što svakodnevno potvrđujemo u praksi!

Budi u toku sa vijestima iz svijeta uspješnih!

Prijavi se na našu mailing listu