Project Description

Šta naše edukacije čini posebnima?

Holistički pristup ličnom razvoju je ono što naše edukacije i treninge razlikuje od ostalih! 

Višegodišnjim edukovanjem na polju ličnog rasta, kreatori i edukatori našeg tima razvijaju originalan koncept edukacije, koji svoje osnove crpi naročito iz coaching-a, NLP-a i mindfulness-a. Ove tehnike, međutim, tek upotpunjavaju ekspertizu naših predavača sa polja soft skills (komunikacijskih i prezentacionih vještina, javnog govorništva, akademskog pisanja), mentorisanja  i preduzetništva. 

Šta naši polaznici dobijaju?

Osnovnvrijednost LiderLab tima je stvaranje zajednice lidera sposobnih ne samo da odgovore na potrebe tržišta, već i da kreiraju poslove po svojoj mjeri, održavajući pri tom balans u sopstvenom životu. Stoga je fokus naših treninga i edukacija na iskustvenom elementu- upotrebi tehnika i alata koje klijent može samostalno da koristi i nakon obuke. Radi se o setovima vježbi i pitanja koja klijenta dovode u resursno stanje, stanje u kojem može objektivno da sagleda karakteristike neželjenog mjesta A kako bi stigao na željeno mjesto B. 

Tokom cijele godine održavamo cjelodnevne treninge, kao i in-House obuke, radionice i besplatne Info večeri za sve ljude zainteresovane za lični razvoj i koncept cjeloživotnog učenja. 

 „NLP Program profesionalnog razvoja 2021“

Tip događaja:

online seminari u trajanju od 3,5h. Održavaju se jednom mjesečno, nedjeljom od 9.30 do 13č.

Ciljna publika:

zaposleni koji žele unaprijediti svoje poslovne vještine i karijeru i poslodavci/firme koje žele unaprijediti komunikacijske i organizacione vještine zaposlenih

Opis:

Seminari „NLP programa profesionalnog razvoja 2021“ predstavljaju set sistematičnih poslovnih i organizacionih vještina neophodnih za podizanje kvaliteta savremenog načina poslovanja. Komunikacijske vještine s polja NLP-a i profesionalnog coachinga (ECA) ono su što izdvaja naše efikasne seminare od svih drugih.

Održavaju se jednom u dva mjeseca (kako bi se znanja između seminara implementirala)- od februara do decembra 2021. Pored osnovnog paketa od šest seminara u ponudi postoje dodatni seminari koji se organizuju po narudžbi klijenata (IN-house treninzi ili vanredni online seminari).

Teme: 

 1. Asertivnost i poslovna komunikacija, 14.02.2021.
 2. Prezentacione vještine i medijski nastup, 04.04.2021.
 3. Fokusiranost i upravljanje vremenom, 06.06.2021.
 4. Prodajne i pregovaračke vještine, 01.08.2021.
 5. Finansijska pismenost i nezavisnost, 03.10.2021.
 6. Strateško oblikovanje karijere, 05.12.2021.

Ostale teme (organizacija po upitu):

 1. Kreativno i analitičko razmišljanje
 2. Efikasna organizacija i produktivnost na poslu
 3. Upravljanje stresom na radnom mjestu i EQ
 4. Energetska obnova i prevencija burnout-a
 5. Postavljanje karijernih ciljeva i akcioni plan
 6. Izgradnja timskog duha

Teoretska znanja iz različitih oblasti koja se tiču prvenstveno kvalitetne komunikacije (sa sobom i sa okruženjem), te kompetencije neophodne za postizanje svake vrste uspjeha u savremenom svijetu (soft skills).

Iskustvena znanja. Tokom treninga provodimo većinu vremena u jedinoj vrsti rada koja može da donese željene promjene, uvježbavanju naučenih obrazaca.

I najvažnije, dobijaš svoju „mastermind“ grupu, na čiju podršku možeš uvijek da računaš!

Pored svega toga dobijaš i uvjerenje o završenoj edukaciji na datu temu sa navedenim brojem sati i potpisom LiderLab tima!

Višegodišnjim edukovanjem na polju ličnog rasta, kreatori i edukatori našeg tima razvijaju originalan koncept edukacije, koji svoje osnove crpi naročito iz coaching-a, NLP-a i mindfulness-a. Sve edukacije su holističkog tipa, što znači da čovjeka posmatramo kao intelektualno i emocionalno biće. 

Provjereno efikasnu metodologiju prenošenja znanja kombinujemo sa iskustvenim radom, svjesni da samo ono što se isproba u praksi zaista posjedujemo i možemo i samostalno da primjenjujemo. Naš je cilj da polaznicima damo slobodu u korištenju znanja koja nesebično prenosimo! 

Budi u toku sa vijestima iz svijeta uspješnih!

Prijavi se na našu mailing listu