Seminari „NLP program profesionalnog razvoja 2021″

Program online seminara utemeljenih na principima NLP-a i profesionalnog ECA coachinga sa šest fiksnih i šest tema po dogovoru za Vaš uspjeh i uspjeh Vaše kompanije!

Datum Naziv seminara Kratak opis
14. februar Asertivnost i poslovna komunikacija Seminar na kojem primjenjujemo pravila asertivne komunikacije na realne situacije u pregovorima, prodaji i profesionalnoj komunikaciji u cilju njenog podizanja na viši nivo.
4. april Prezentacione vještine i medijski nastup Na seminaru obrađujemo osnovne tehnike za uspješno izlaganje poslovnih/prodajnih ideja i sadržaja pred manjim ili većim grupama.
6. jun Fokusiranost i upravljanje vremenom Gdje je fokus, tu je i energija. Na seminaru ćete saznati na koji način raspolažete svojim najdragocjenijim resursima- fokusom i vremenom, te kako da u tome postanete efikasniji.
1. avgust Prodajne i pregovaračke vještine U svakoj interakciji mi prodajemo- proizvod, ideju, svoje vještine. NLP principi pokazuju svoj puni sjaj kada se etički primjenjuju na ove dvije dragocjene oblasti- pregovore i prodaju.
3. oktobar Finansijska pismenost i nezavisnost Tokom seminara preispitujemo trenutni stepen finansijske pismenosti, pravimo plan i primjenjujemo efikasne tehnike za njeno unaprijeđenje.
5. decembar Strateško oblikovanje karijere Bili vi zaposleni ili ne, da biste postali lider u svom timu ili poslu, neophodno je da imate jasnu strategiju sopstvenog profesionalnog napretka. Ovaj seminar donosi tehnike za samostalnu upotrebu i kreiranje strateškog plana napretka.
Detaljnije

Ostale teme (organizacija po dogovoru):

  • Kreativno i analitičko razmišljanje

  • Efikasna organizacija i produktivnost na poslu

  • Upravljanje stresom na radnom mjestu i EQ

  • Energetska obnova i prevencija burnout-a

  • Postavljanje karijernih ciljeva i akcioni plan

  • Izgradnja timskog duha

AKTIVNOSTI

2020-04-26T12:18:18+00:00

Coaching

Coaching je odnos povjerenja i saradnje između klijenta i coach-a, sklopljen u cilju klijentovog osamostaljenja i sticanja samopouzdanja. Iz perspektive coaching struke, svaki pojedinac posjeduje sve resurse za realizaciju svojih ciljeva. Dobar coach je tu da otkloni smetnje kako bi klijent oslobodio postojeće resurse.

2021-01-07T17:05:56+00:00

Edukacije

Osnovna vrijednost LiderLab tima je stvaranje zajednice lidera sposobnih ne samo da odgovore na potrebe tržišta, već i da kreiraju poslove po svojoj mjeri. Fokus naših treninga i edukacija je stoga smješten na iskustveno- upotrebu tehnika i alata koje klijent može samostalno da koristi i nakon obuke.

2020-01-07T09:36:10+00:00

Mentoring

LiderLab mentori otključavaju lične potencijale klijenata upotrebom tehnika coaching-a, dodajući i savjetodavni dio iz oblasti svoje ekspertize. Neki ga stoga nazivaju i savjetodavnim ili konsultativnim radom. Naša ekspertiza se tiče komunikacionih i prezentacionih vještina, ličnog rasta, kao i liderstva i preduzetništva.