Skip to content Skip to footer

Motivacija zaposlenih i inspirativno liderstvo

Šta mi daje legitimitet da vodim svoje kolege, da budem prvi među jednakima- da budem Lider?

Svaki lider sa velikim “L” je sebi već postavio ovo pitanje. Od ponavljanja ne boli glava! Posebno ukoliko Vam odgovor nije do tančina jasan.

Vaše “Zašto” u liderstvu najvažnije je gorivo za samomotivaciju (koje će Vam, kao Lideru, uvijek trebati!), kao i za motivaciju ljudi koje vodite.

Temelji motivacionog liderstva

Kada poznajete svoje “Zašto”, vrijeme je da udarite temelje za svoje inspirativno motivaciono liderstvo.

Temelji liderstva su vizija, energija, autoritet i strategija[i]. Veliki lideri, povrh neupitne ekspertize, raspolažu visokim stepenom emocionalne inteligencije (EQ) i tzv. “soft skills”- uprošteno rečeno komunikacijskim vještinama koje podrazumijevaju rezilijentnost i kapacitete upravljanja vremenom i stresom.

Žerom Košlin, profesor komunikacije i menadžmenta Univerziteta u Ženevi, navodi četiri osnovna stuba motivacionog i inspirativnog liderstva: 

  1. ljudskost

Savršenstvo ne postoji. Ne pokušavajte da motivišete svoje ljude prikazujući ideal savršenog čovjeka. Ubrzo ćete i Vi i oni iscrpiti svoje resurse. Mnogo važnije je da pokažete da tu i tamo i Vi pogriješite i da ste spremni da to objelodanite (kako bi ostatak tima mogao da uoči da propusti ne smiju da se guraju pod tepih). U suprotnom ćete završti igrajući psihološke Igre (ponekad Progonitelja, ponekad Spasioca, ponekad Žrtve), a takav modus operandi samo nanosi štetu cjelokupnom timu. Lider je na svojoj poziciji zbog povjerenja utemeljenog na profesionalnim zaslugama i upravljačkim vještinama. A to povjerenje se svakodnevno gradi ljudskošću i otvorenošću.

  1. osluškivanje ambijenta

Dobar Lider poznaje i osjeća svoj tim kao niko drugi. Primjećuje najfinije promjene atmosfere i identifikuje najsitnije promjene na profesionalnom i ličnom planu svojih kolega. Interesuje se za njih. Ima izoštrene slušalačke sposobnosti. Svjestan je da je motivisanost svakog zaposlenog najznačajnija kategorija za cjelokupnu produktivnost tima. Koristi sve svoje resurse kako bi se svaki pojedinac osjećao važnim i uvaženim. Naročito je posvećen kreiranju prilika za kratke razmjene utisaka na kojima se svakome pojedinačno daje riječ jer je to najbolji način da bude u toku sa pravom radnom i emocionalnom atmosferom, bez pretpostavki.

  1. pokazivanje kolegijalne empatije

Termin “kolegijalne emptije” možda zvuči neobično- nekima i kontradiktorno. Ipak, svaki Lider dobro opremljen “mekim vještinama” zna da je finu granicu između prevelike “mekoće” (koja dugoročno zasigurno oštećuje potencijale i resurse) i “čelične ruke” (grubog menadžerisanja) relativno teško postići (i kontinuirano sprovoditi u djelo, što je najvažniji dio “kolegijalne empatije”). Na Vama, Lideru, je da učite o sebi i drugima, svakodnevno u praksi primjenjujući Coaching vještine u upravljanju. Uz dosljednu primjenu rezultati neće izostati i Vaši ljudi će se osjećati zaštićenim i uvaženim. A to je temelj za intrinzičku motivaciju!

  1. autentičnost

Motivacioni Lider se razlikuje po svojoj ekspertizi, hrabrosti, inovatorstvu, odanosti, otvorenosti, po načinu na koji se pozdravlja, sluša, govori,… I s ponosom nosi svoju autentičnost. Koherentan je. Istovremeno se preispituje i kontinuirano radi na sebi. Svjestan je svog položaja “prvog među jednakima” i  prema kolegama se ophodi upravo tako- on istupa prvi, a “jede posljednji”. Istovremeno veoma vodi računa o svojoj balansiranosti. Fleksibilan je i pažljivo gradi povjerenje. Ne kopira druge- vjeruje u svoju posebnost i efikasnost, a time daje najvažniju poruku svom timu: “I vi ste posebni i kreativni. Pokažite mi to!” 

Kako da postanete motivacioni Lider sa autentičnim stilom?

Odredite svoj liderski stil. I budite fleksibilni. Zvuči zahtjevno? I jeste. Možete se poslužiti sljedećim “Matriksom” (Eric Flamholtz, Yvonne Randle- Leadership Style Matrix, published in 2007 book, “Growing Pains”).

Svaki kvadrant opisuje dva liderska stila koja najviše odgovaraju i ličnosti lidera i potrebama kompanije/tima (okolnostima).

Y-osa (programmability) definiše “programabilnost” zadatka. Programabilni zadatak se sastoji od precizno definisanih faza, rokova i pravila. “Neprogramabilan” zadatak je kreativniji- sam lider ima mnogo veću autonomiju u određivanju načina realizacije zadatka/projekta.

X-osa (capability for autonomy) opisuje kapacitete i preferencije lidera. To uslovljavaju faktori poput obrazovanja, vještine, motivacije i želje za dobijanjem feedback-a i interakcijom naspram želje za samostalnošću. Kada govorimo o inspirativnom liderstvu, naklonjeni smo vjerovanju da je veoma korisna liderska vještina davanja i primanja feedbacka i što češći boravak u samom timu.

Kako biste iskoristili Matricu, prvo se fokusirajte na Y-osu. Ako je zadatak neophodno uraditi na unaprijed određen način ili slijedeći tačne korake, kernite od nižeg kvadranta (low)- 3 i 4 . Ako je, pak, zadatak kreativniji, kernite sa kvadrantima 1 i 2 (high).

Sada se fokusirajte na X-osu. Ako ljudi koje vodite radije rade kao individualci i samostalni su u poslu, kernite ka “visoko”- high- kvadrantima 2 i 4. Ako su im, pak potrebne česte instrukcije i Vaš nadzor, vratite se na “nisko”- low– kvadrante 1 i 3.

Mjesto preklapanja Vaše X i Y ose će odrediti i Vaš dominantni stil liderstva.

Primjena Matrice liderskih stilova

Svaki kvadrant opisuje karakteristike dominantnog stila liderstva.  Saznajte više o Vašem stilu.

Kvadrant 1: Visoka programabilnost/Niska autonomija

Često ćete biti u prilici da rješavate zadatke čiji koraci su unaprijed poznati (manje kraetivni poslovi), što zahtijeva stalno podizanje motivacije cijelog tima. Direktivno liderstvo je ovdje najčešći stil.

Postoje dva tipa direktivnog liderstva:

Autoritarni tip– Često se kritikuje jer je “prevaziđen”. On se suštinski preklapa sa menadžerisanjem: dajete instrukcije bez puno objašnjenja i očekujete rezultate bez puno dodatnih pitanja.

Ne smijemo, ipak, zanemariti njegovu važnost, posebno u situacijama u kojima se posao zaista mora obaviti po određenim koracima. Ovaj stil ne bi trebalo da bude dominantan (idealno bi bilo da je rezervisan samo za situacije i poslove visokog rizika i važnosti, gdje se to unaprijed iskomunicira sa cijelim timom), i svakako ga je neophodno kombinovati sa drugim stilovima, uvijek vodeći računa o važnosti regularnog traženja i davanja feedback-a.

Da bi povremeno bio korišten (preporuka je- samo povremeno!), bez šoka za tim, a da ne bi urušio inspirativno motivaciono liderstvo, potrebno je da Lider raspolaže visokim koeficijentom Emocionalne inteligencije i izraženo kvalitetnim komunikacijskim vještinama (sve ovo se uči).

Konstruktivna kritika i regularnost u nagrađivanju članova tima za dobro obavljene poslove su neprocjenjivo važni kod primjene ovog stila liderstva.

Velikodušni autoritarni tip– Sličan Autoritarnom, s tim što je pristup više participativan. Na primjer, umjesto pukog izdavanja naredbi, takođe se starate da kontinuirano obrazložite pozadinu tih naredbi. Objašnjavanje pravila i njihove suštine pozitivno utiče na psihologiju i motivisanost članova tima, koji se manje osjećaju kao puki činovnici, a više kao dio važnog projekta.

Praktikujte “šetanje kroz kancelarije”- redovno budite u komunikaciji barem sa ključnim članovima tima da biste pokazali svoju ulogu “prvog među jednakima” i onoga koji u svakom trenutku poznaje etape u kojima se projekti nalaze. Time pokazujete i svoju raspoloživost za davanje pojašnjenja i odgovora na pitanja.

Kvadrant 2: Visoka programabilnost/Visoka autonomija

Kada se određeni zadatak mora delegirati, možete koristiti konsultativni ili participativni stil liderstva.

Konsultativni – Ovaj stil je na djelu kada redovno prikupljate feedback i prijedloge članova tima, s tim što Vi imate posljednju riječ. Vi ste odgovorni za odluku. Za konsultativni stil je neophodno čvrsto povjerenje članova tima u Lidera- ne pitate ih ništa reda radi, već zaista razmatrate do tančina sve prijedloge i jasno dajete do znanja da snosite odgovornost za izbor.

Neophodna je velika otvorenost uma (growth mindset) jer u suprotnom možete da izgubite povjerenje. Kontinuirano se edukujte na polju NLP-a, Coachinga i bildajte svoj EQ ukoliko se ovaj stil vođenja pokazuje kao dominantan u Vašem poslu.

Participativni stil – Sličan konsultativnom stilu s tim što Lider zavisi od tima u donošenju odluke- svi članovi tima koji učestvuju u donošenju odluke moraju da se oglase- i svako mišljenje se valorizuje od strane cijelog tima- lider je tu kao neka vrsta medijatora, usmjerava razgovore i česte brainstorming-e.

Neophodne su izuzetne vještine s polja timskog donošenja odluka kako bi se diskusije usmjeravale na najkonstruktivniji način. Lider upravlja diskusijom, jasno postavlja ciljeve, donosi i odgovara za izbor odluke. I stara se da je svakom u timu njegova uloga potpuno jasna.

Kvadrant 3: Niska programabilnost/Niska autonomija

U ovom slučaju upravljate visokokreativnim poslovima sa ljudima koji ne žele autonomiju/nisu dovoljno samostalni/stručni. Potrebna im je direktivnost i interakcija sa Vama. Na ovu situaciju se mogu primijeniti Konsultativni i Participativni stil i njihova kombinacija (vidjeti kvadrant 2).

Kvadrant 4: Niska programabilnost/Visoka autonomija

Ako opis Vaših projekata i Vaši ljudi spadaju u ovaj kvadrant, radiće se o nedirektivnom stilu liderstva. Naziva se još I “labavim” jer ne zahtijeva Vaš stalni nadzor- Vaši ljudi žele slobodu i nezavisnost, što povećava njihovu produktivnost. I ovdje razlikujemo dva tipa:

Konsenzusni nedirektivni stil– Timu povjeravate veliku autonomiju, kako u izvršavanju zadataka, tako i u procesu donošenja odluka. Vi se ponašate kao ravnopravan član tima. Uvjerite se da su zadaci i podjela odgovornosti ipak potpuno jasni svim članovima tima kada se opredjeljujete za ovaj stil.

« Lese-fer » nedirektivni stil – Stil liderstva koji se mora koristiti veoma oprezno i dozirano. Članovima tima povjeravate slobodu nad upravljanjem njihovim zadacima a stavljate se na raspolaganje kad god ste im potrebni.

Ovaj stil ne bi smio biti jedini niti čak dominantan- preporučljivo je da se koristi u “pravim situacijama”. Kada radite sa nekim ko je visoko stručan, motivisan i inteligentan, ovaj stil može da da odlične rezultate.

Vještina delegiranja vam mora biti na visokom nivou, u smislu da posjedujete izoštrene organizaocione vještine, ali, i nadasve, i dobro procjenjujete ljude- NLP, Coaching i visok EQ su apsolutno neophodni za uspješnu primjenu ovog stila upravljanja.

Nakon što ste odredili Vaš dominantni stil liderstva i uzeli u obzir temelje motivacionog liderstva, vrijeme je da izgradite svoj autentičan stil koji ulijeva povjerenje.

Prijavite se na NLP seminare i saznajte koja je to razlika koja čini najveću razliku između autentičnih lidera i onih manje uspješnih

Čekamo Vas u liderskoj online učionici.

Vaš,

LiderLab tim

.

© LiderLab   |   Sva prava zadržana   |    info@liderlab.center