Skip to content Skip to footer

Snježana Udovičić

Snježana Udovičić

Ja sam Snježana.

Kroz business coaching i mentoring podržavam mlade lidere u BiH kako bi efikasnije mobilisali svoje talente, pokrenuli mali BIZNIS i postigli finansijsku SLOBODU.

Prezentacione vještine
80%
Business coaching
90%
Projekt menadžment
90%
Odnosi s javnošću
100%
Medijski nastup
90%

Moje strasti su holističko preduzetništvo, vođenje karijere u skladu sa željenim životnim stilom, a kroz kreiranje programa ličnog i profesionalnog razvoja – najveće zadovoljstvo pronalazim u inspirisanju i motivaciji vrijednih progresivnih pojedinaca i timova. Prvenstveno mislim na buđenje unutrašnje motivacije koja ih vodi ka tome da svakodnevno mijenjaju i optimizuju sebe, čineći vlastiti život i zajednicu kojoj pripadaju još boljim i kvalitetnijim.

Moje najviše vrijednosti su progres, sloboda i harmonija (sa sobom, poslom koji vodim i svijetom koji me okružuje).

Imajući u vidu vrijednosti kao zvijezde vodilje, s lakoćom i svjesno donosim svakodnevne izbore – po pitanju posla, klijenata, saradnika, hrane, hobija, okruženja, itd. Naime, kada nam je jasno koji su naši standardi, ispod kojih nikada nećemo ići – jednostavno je donositi odluke, te biti u skladu sa svojom misijom i ciljevima.

Sa klijentima u okviru Business coaching sesija prvenstveno radim na iznalaženju modela – kako karijeru ili biznis koji vode, učiniti prirodno integrisanim dijelom života, koji će biti neodoljiva dopuna za životni stil kojim teže (lajt motiv nam je – “Biznis & karijera po mjeri protagoniste”). 

Živim takav princip i potpuno vjerujem u to da je za sve nas moguće imati karijeru & biznis koji će nas “duhovno” hraniti ali i energizovati, biti naše polje za igru, tj.  testiranje potencijala, teren za transformativne promjene i inspirativna djela. 

De facto i u duši sam 100% preduzetnik  i motivator. Samostalna sam preduzetnica od 2006. godine, uspješno vodim jedan kreativni biznis već 17. godina, upravo kroz holistički pristup. 

Zvanično sam dipl. ekonomista, sa brojnim neformalnim edukacijama iza sebe, te izdvajam najznačajnije – NLP trener, ECA Professional Coach, ECA Business Coach, Erickson International Team Coach, Points Of You Explorer & Reiki praktičar. Dodatno, članica sam Savjeta za žensko preduzetništvo pri Područnoj privrednoj komori Banja Luka.

Naročito sam ponosna na konkretan doprinos koji zajedno sa Anjom ostvarujem kroz djelovanje Centra LiderLab, a posebno kroz autorski petomjesečni program “OsnaŽena” koji objedinjuje naše vrijednosti, ekspertizu i ljubav prema napretku i Ženama.